Vatikán : Komisia pre boj proti pedofílii žiada zaangažovanosť osôb, ktoré sú v pozícii zodpovednosti v Cirkvi

Vatikán chce, aby biskupi prevzali zodpovednosť proti pedofílii

Nová pápežská komisia pre ochranu maloletých predloží pápežovi návrh, aby sa « osoby, ktoré sú v pozícii zodpovednosti v Cirkvi » zodpovedali za ich riešenie prípadov sexuálneho zneužívania maloletých.

Čo hovorí pápežská komisia ?

« Musia existovať dôsledky. » Bez ďalšieho upresnenia dal porozumieť minulú sobotu predstavený pápežskej komisie pre ochranu maloletých, kardinál Sean O’Malley, že biskup, ktorý by nerešpektoval povinnosť riešiť prípady pedofílie, o ktorých by sa dozvedel vo svojej diecéze, mal by svoju zodpovednosť prevziať, zaktívniť.
Jeho komisia sa pokladá « za plne vedomú, že úloha zodpovednosti má hlavnú dôležitosť » a že na túto tému predložila svoj návrh pápežovi Františkovi.

Aké sú sankcie, o ktorých sa zmýšľa ?

« Treba, aby sankcie boli rovnakého druhu v kanonickom a štátnom práve », uvažuje Emmanuel Tawil. Najvyžšia sankcia, odchod biskupa, závisí od samotnej právomoci pápeža. Neprítomnosť povýšenia je dalšou formou sankcie. Zamýšľané prevzatie zodpovednosti môže tiež vziať formu peňažnú, diecéza odškodní obete.

Na začiatku diskusie o sankciách, komisia, ktorú predsedal kardinál O’Malley, poukázala na « prevziatie zodpovednosti, dajúc pochopiť všetkým hierarchickým stupňom Cirkvi dôležitosť a súrnosť správnych mier ochrany » maloletých.

Za týmto cieľom sa uvažuje o seminároch, (ktoré pomôžu byť citlivými k tomuto problému) pre nových biskupov a rímsku kúriu.
Predstavení rehoľných rádov sú tiež braní do úvahy.

preklad:  Mariánske sestry