Mariánske sestry sa zjednocujú s výzvou pápeža a pozývajú všetkých svojich známych zjednotiť sa pri príležitosti :

 

Modlitbového večera „osušiť slzy“ tých, ktorí trpia

(RV) Poutieranie tvárí, zaliatych slzami fyzického alebo duševného utrpenia, prináša útechu a nádej. To je zmyslom modlitbového večera za „osušenie sĺz“, ktorý bude viesť Pápež František dňa 5. mája o 18.00 hod v Bazilike svätého Petra. Večer venovaný tým, ktorí trpia vo svojej duši alebo na tele.

Táto jubilejná udalosť, ako to vysvetľuje správa Svätej Stolice, chce byť „viditeľným znamením milosrdnej ruky, vystretej Otcom na poutieranie sĺz matky alebo otca, ktorí stratili svojho syna; syn, ktorý stratil jedného rodiča; toho, kto bojuje s chorobou, kto prišiel o prácu alebo si ju nemôže nájsť, kto žije v situácii nezhody v rodine, kto zakúša samotu kvôli svojmu pokročilému veku, kto trpí kvôli existenčným ťažkostiam, kto utrpel krivdu, kto stratil zmysel svojho vlastného života alebo sa mu ho nedarí nájsť. Sú to všetky druhy malých či veľkých utrpení, ktoré každý v sebe nosí, ale bezpochyby všetky sú spojené s „námahou“ žiť, a často s nedostatkom nádeje a dôvery.“

Tešiť zarmútených, jeden zo siedmych skutkov milosrdenstva, je jadrom tohto jubilejného večera, otvoreného pre všetkých, ale najmä pre tých, ktorí pociťujú, najhlbšie v nich, potrebu slova opory, sily a útechy.

Počas večera bude v Bazilike svätého Petra vystavený relikviár Plačúcej Panny Márie zo Syrakúz, aby si ho veriaci mohli uctiť. Spája sa so zázračným javom, ktorý sa stal medzi
29. augustom a 1. septembrom 1953, kedy namaľovaný reliéf zo sadry, zobrazujúci nepoškvrnené srdce Panny Márie, nad posteľou mladých manželov Lannuso ronil slzy. Relikviár zachytáva niekoľko sĺz, ktoré zázračne vytiekli z obrazu Panny, a dôkaz materinskej lásky.

(Tratto dall'archivio della Radio Vaticana)

in Radio Vatican, 26. apríl 2016