Zosilnenie spolupráce V ochrane maloletých

Vatikán, 5.februára 2015 (VIS)

2.februára Svätý Otec napísal Prezidentom biskupských Konferencií a Predstaveným Inštitútov Zasväteného života a Spoločnostiam apoštolského života v úmysle zosilniť ich spoluprácu s Pápežskou Komisiou pre ochranu maloletých (vytvorenú v marci minulého roku).

Potom, ako vyhlásil jej vytvorenie od decembra 2013 ,,v cieli ponúknuť návrhy a iniciatívy, týkajúce sa zlepšenia pravidiel a opatrení na ochranu všetkých detí a zraniteľných dospelých.'' Pripomína, že sú povolaní vytvoriť tam vysoko kvalifikované osobnosti známe ich úsilím v tejto veci.

Neskôr, v júli 2014 nasledovalo : ,,stretol som obete sexuálneho zneužívania spáchaného kňazmi, čo mi umožnilo lepšie preniknúť intenzitu ich utrpenia a silu ich viery. To ma uistilo v presvedčení, že musíme pokračovať v snahe urobiť všetko pre vykorenenie pohromy násilia páchaného na deťoch vo vnútri Cirkvi a založiť priebeh uzmierenia a uzdravenia pre tých, ktorí boli týraní.

Z týchto dôvodov som tam minulého decembra pridal niekoľko nových členov Komisie pre lepšie reprezentovanie miestnych cirkví z celého sveta.

O niekoľko dní sa kompletná komisia zíde v Ríme po prvýkrát.

Bude potrebne platná a účinná na to, aby mi pomohla povýšiť zaviazanie celej Cirkvi vo všetkých úrovniach: apoštolské konferencie, diecézy, rehoľné rády a zasvätené inštitúty.

Máme upotrebiť nevyhnutné činy na zaistenie ochrany detí a zraniteľných dospelých a dať odpovede spravodlivosti a milosrdenstva.

Rodiny potrebujú vedieť, že Cirkev nešetrila ich úsilie pre ochranu ich detí a že majú právo jej ich zveriť v úplnej dôvere. Nesmie byť už možné zvolávať nové úvahy, akéhokoľvek rázu, ako túžbu vyhnúť sa škandálu. V kňazstve nemá byť miesto pre tých, ktorí zneužívajú maloletých. Patrí sa poskytnúť plné pôsobenie obežníkom publikovaným Kongregáciou pre doktrínu viery, 3.mája 2011 na pomoc biskupským konferenciám v príprave priamych liniek pre rokovanie prípadov sexuálneho zneužívania neplnoletých zo strany kňazov. Je dôležité, aby si konferencie osvojili nástroj na periodické vyšetrenie noriem a ich overenie v tomto konaní.

Diecézny biskup a vyšší predstavení majú zodpovednosť bdieť nad tým, aby vo farnostiach a ostatných cirkevných institúciách bola zabezpečená ochrana detí a zraniteľných dospelých.

Je povinnosťou Cirkvi vyjadriť Ježišovo spolucítenie tým, ktorí podstúpili surové sexuálne zaobchádzanie, tak isto, ako ich rodinám.

Diecézy a rehoľné inštitúty sú pozvané zapojiť sa do pastorálneho programu, ktorý obsahuje psychologické a duchovné služby.

Pastieri a predstavení rehoľných spoločenstiev majú byť pohotoví stretnúť sa s obeťami a ich blízkymi. Tieto stretnutia budú vynikajúcimi príležitosťami na počúvanie a poprosenie o odpustenie tým, ktorí toľko trpeli.

Pre všetky tieto dôvody prosím vašu úplnú spoluprácu s Komisiou pre ochranu maloletých.

Misia, ktorú som im dal, chápe asistenciu diecéz, rehoľných inštitútov a konferencií v spôsobe výmeny pracovných postupov a výchovných programov a formácie schopnej bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu.

Nech Pán Ježiš vdýchne do každého z nás, členov Cirkvi, vedomie toho, že pozornosť a oddanosť malým charakterizovala Jeho prítomnosť medzi ľudmi, aby sa to vedomie preložilo do zvláštnej zodpovednosti, čo sa týka ochrany detí a zraniteľných dospelých.

Nech Mária, Matka nežnosti a milosrdenstva, nám pomôže dívať sa so štedrosťou a prísnosťou na našu povinnosť uznať si pokorne svoje chyby a opraviť neprávosti spáchané v minulosti.

Takto budeme verní misii pre ochranu tých, ktorých Ježiš uprednostňuje.''