Magyarul

 

 

Életmentő bolond

 

 

 

 

 

Ígéretek,

melyeket az Úr Jézus az Ö Szíve tisztelőinek tett.

1. Megvigasztalom őket szenvedéseiken.

2. Megadom nekik mindazon kegyelmeket, melyekre szükségük van.

3. Családjukban békességet szerzek.

4. Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján.

5. Minden dolgukat, vállalatukat megáldom.

6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.

7. A lanyha lelkek buzgóbbá válnak.

8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.

9. Azoknak kik a lelkek megmentésén dolgoznak olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

10. Megáldom a házakat, melyekben Szívem képét felfüggesztik és tisztelik.

11. Szívem túláradó irgalmából megígérem Neked, hogy Szívemnek mindenható szeretete mindazoknak, akik kilenc egymásutáni hónapon át minden hó első péntekén megáldoznak, megadja a végső töredelem kegyelmét : azok nem fognak az én kegyelmemen kívül, sem a nekik szűkséges szentségek nélkül meghalni s az én isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.

12. Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm azok neveit, akik ezen ájtatosságot terjesztik.

 

 

 

 

1999-ben a Máriás Nővérek megvásárolták a volt somodi kastély romjait

20 év óta, nap nap után restaurálják

 

 

Részletek a Vendégkönyvből

 

« ez valami hihetetlenül szép »... « csodálatos »

 

Drága Nővérek!
Másodszorra is lenyűgözve látom ezt a csupa szívvel végzett, hatalmas nagy munkát. Csodálatos átváltozás, szeretettel újjáélesztő, igazi teremtő folyamat!
Szívből gratulálok ehhez a szép kolostorhoz, és kívánok Mindannyiótoknak nagyon jó egészséget, Isten végtelen áldásával!
Sok szeretettel gondolva a kedves nővérekre,
L

 

Áldozatos munkájukra Isten bő kegyelmű áldását, - az egekbe küldött imájuk meghallgatását kérem
tisztelőjük - csodálójuk
K. Á.

 

Nagyon szép lett, sok munkátok van benne. Legyetek boldogok mindig!
Isten áldjon kedves nővérkék!
I-M.

 

Köszönöm szépen ezt a filmecskét… Valóban a mi Urunk Jézus Krisztus és égi Édesanyánk közbenjárásával minden lehetséges… még az ilyen megrongált kastélyt is újra lehet varázsolni…Adja Isten, hogy a mi lelkünk is, ami bizony sokszor úgy néz ki, mint ez a kastély renoválás előtt, az Ők segítségükkel mindig szebb és Neki tetszőbbé váljon.

ISTEN ÁLDÁSÁT KÉREM ÖNÖKRE!!!

Imádságos szeretettel:

M.M.

 

Drága Máriás Nővérek! Drága kis Tesóink!
Köszönjük szépen az imáitokat, minden pillanatát az életeteknek!
Köszönjük az IGEN-eteket, melyet Szűz Anya IGEN-ével mondtatok ki! Teljesedjen be az Atya akarata az életetekben és hozzatok sok gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt!
Köszönjük az elmúlt 20 év szolgálatait, amelyeket értünk ajánlottatok fel és higgyétek el, mindaz az áldás, amelyben mi részesedünk már évek óta, a Ti imáitok, felajánlásaitok gyümölcse, folyománya!
Köszönjük Nektek és kérjük továbbra is legyetek bátrak tovább halani a megkezdett Úton, aki az Igazság és az Élet!
Szeretettel és imával: U. A., S. és a Gyerekek

 

Kedves Nővérek!
Ez fantasztikus! Ez egy csodálatos változás, amióta ott jártunk!
Nagyon köszönöm, hogy elküldtétek a videót, nagyon tetszik!
Örülök, hogy ilyen szépen sikerült felújítani!
Nem hiszitek mennyit gondolok Rátok és mennyire szeretnék újra visszatérni!
(...) Nagyon nagy szeretettel gondolok Rátok, remélem találkozunk még!
Isten áldása legyen Rajtatok és a szép új helyeteken!
Szeretettel:
J. Á.

 

Szeretett nővérkéink !
Köszönjük ezt a tájékoztató videót, aminek mi szülők, a kezdettől élő szemtanúi lehettünk.
Évről-évre minden látogatásunk alkalmával megtapasztalhattuk ennek a Ti közösségeteknek mélységes elhivatottságát a szerzetesi életet illetően, ami Jézus iránti tiszta engedelmességen, szereteten és a világ csábító pompájának lemondásán nyugszik..
Imádságos életeteket -ami hivatásotok alapja- átszövi szorgos kezetek munkája, aminek látható eredménye az , amit ez a videó is bemutat. Bátran elmondhatjátok magatokról, hogy minden napjaitok úgy telnek el, hogy imádkozva dolgoztok és dolgozva imádkoztok.

Isten bőséges áldását kérjük minden napjaitokra és arra kérjük, hogy küldjön számotokra segítő-jóakaratú embereket, akiknek segítségével tovább tudjátok folytatni azt a munkát, ami még szükségeltetik.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Oblátáitok (egy nővér szülei)

 

Gratulálok a munkájukhoz. Óriási eredmènyt èrtek el. Lenyűgöző az elhivatottságuk.
A legjobbakat kívánom, nagyon jó egèszsèggel a Jó Isten áldásával:
D.

 

Köszönöm a videókat, tiszteletre méltó nagy munkába vágtak a nővérek és derekasan megoldották.
Gyönyörű hely, boldog lehet aki ott él.
Köszönettel E.

 

 

 

 

 

 

A Máriás Nővérek megvásárolták ezt a romokban álló épületet 1999-ben, és azonnal belefogtak, hogy ellássák először is azzal, ami nélkülözhetetlen.

20 évbe telt, amíg lakhatóvá tették a rendházat – vendégházzal számotokra!

Hősies évek voltak ezek, 20 éven keresztül tűrték a Nővérek a hideget és a nedvességet, és saját maguk dolgoztak, hogy segítsenek körülményeiken azzal, hogy szigetelték az ablakokat és a padlást, alagcsöveztek, kőművesmunkákat végeztek és sok minden egyebet, amit egy másik videóban fogtok majd látni.

Hűségesek voltak ugyanakkor csendes imaéletük minden követelményéhez.

 

 

 

 

 

Szeretettel osztják meg ezt a videot a Máriás Nővérek,

hogy magyar testvéreinkhez is eljuthasson kicsi Myriam anya hitbeli üzenete

a koronavírus világméretű csapásával szemben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid Tanúságtétel a Máriás Nővérek hivatásáról és az Istenben való életről.