Magyarul

 

 

Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki Téged már e földtekén.
Ó ha Téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.
(Istengyermek) 

 

 

 

 

 

Levél Öregjeinknek
a Ferenc Pápa kérésére meghirdetett Nagyszülők és Idősek Világnapja alkalmából

 

 

 

 

Máriás nővérek Somodiban

2023.már.25.

Ma is vannak apácák, vannak nők, akik áldozatot hoznak. Németi Róbert képriportja.

Bár igencsak idejétmúltnak tűnik tisztaságot fogadni, ezek a nők adnak kontrasztot a mai esendő világnak.

 

marias noverek somodiban 1

 

Sokan nem értik, hogy lehet a világi hívságokról vagy örömökről lemondani. Ám aki megnézi a somodi Máriás Nővérekről szóló kisfilmeket, az nem vonja kétségbe, hogy ezek a nővérek boldogok.

 

marias noverek somodiban 2

 

Arcuk sugárzik, mikor arról beszélnek, hogy miért kívánkoztak szerzetbe...

 

marias noverek somodiban 5

 

Vannak köztük szlovákok, magyarok és franciák is, de nem tesznek egymás között különbséget.

 

Az istenes élet nem világellenes élet, nem menekülés a hétköznapokból. Ahogy a képek mutatják, ez csak az igazi munkás élet...

 

Somodi egyébként Kassától félórányira fekszik – a nővérek az itteni kastélyban telepedtek meg jó pár éve. A közösség 1999-ben vette meg az egykori püspöki kastélyt, egy francia jótevőjüktől kaptak rá pénzt. Akkor bizony az még egy romos épület volt.

 

marias noverek somodiban 10

 

Évekig csepegett a falakból a nedvesség; a nővérek a saját két kezükkel szigetelték az ablakokat és a padlást, alagcsöveztek, túltettek a kitanult kőműveseken is. Naponta szépítették a kastélyt, hogy lakhatóvá tegyék.

 

Életük egyik szorgalmas napját kivételesen megmutatták a fotósnak, de ez igazán kivételes esemény volt, mert azóta csak csendes elvonulásra, lelkigyakorlatra fogadnak idegeneket a falaik közé.

 

Áldozatot hozni, a világról – vagy a szerelemről, divatról, piperéről, családról – lemondani a mai világban nagy dolognak tűnik. Az apáca életének azonban értelme és célja van: Istent szeretni, és az embert segíteni.

 

marias noverek somodiban 6

 

A mai apácák életét nemcsak a rózsafüzér pergetése tölti ki, hanem szorgalmasan dolgoznak. Sőt, helyt állnak olyan körülmények között is, amit az ember a hit támasza nélkül talán el sem viselhet: menekülttáborokban, szegényházakban, öregotthonokban.

 

marias noverek somodiban 4

 

A Máriás Nővérek közössége 1973-ban alakult Svájcban. Mária misztériumában hisznek, abban, hogy Szűz Máriát megkülönböztetett tisztelet illeti meg. A közösség alapítója Myriam anya, aki a mai napig látogatja a kastélyban imádkozó nővéreket. (Ő egyébként magyar származású.) Szlovákiába Eduard Kojnok püspök hívására érkeztek – életüket a Szűzanyával bensőséges kapcsolatban élik.

 

marias noverek somodiban 9

 

A Máriás Nővérek egy kontemplatív, szemlélődő rend. Mindennapjaik középpontjában az ima áll. Egész nap imádkoznak – ám ez nem azt jelenti, hogy naphosszat a kápolnában ülnek.

 

 marias noverek somodiban 11

 

Dolgoznak, és közben imádkoznak. Minden reggel 5-kor kelnek, utána Isten igéjét olvassák. Ezt követően a kápolnában imádkoznak: először csendesen, majd következik a zsolozsma. Majd nekikezdenek a napi munkának. Végül is ebből állnak a napjaik: a munka és az imádság váltják egymást... A Máriás Nővérek az imádságos életből merítenek erőt a földi dolgok intézéséhez.

 

marias noverek somodiban 12

 

A nővérek kaszálnak, füvet vágnak, zöldséget termesztenek...

 

marias noverek somodiban 8

 

A kastélyt szó szerint a saját két kezükkel hozták rendbe, jól tudják, mi az a habarcs...

 

marias noverek somodiban 3

 

Napjaik imádsággal, konyhai munkával telnek, igyekeznek önellátóak lenni, ritkán járnak boltba...

 

marias noverek somodiban 7

 

 

in https://www.ujno.sk

 

 

 

 

Életmentő bolond

 

 

 

 

 

Ígéretek,

melyeket az Úr Jézus az Ö Szíve tisztelőinek tett.

1. Megvigasztalom őket szenvedéseiken.

2. Megadom nekik mindazon kegyelmeket, melyekre szükségük van.

3. Családjukban békességet szerzek.

4. Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján.

5. Minden dolgukat, vállalatukat megáldom.

6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.

7. A lanyha lelkek buzgóbbá válnak.

8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.

9. Azoknak kik a lelkek megmentésén dolgoznak olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

10. Megáldom a házakat, melyekben Szívem képét felfüggesztik és tisztelik.

11. Szívem túláradó irgalmából megígérem Neked, hogy Szívemnek mindenható szeretete mindazoknak, akik kilenc egymásutáni hónapon át minden hó első péntekén megáldoznak, megadja a végső töredelem kegyelmét : azok nem fognak az én kegyelmemen kívül, sem a nekik szűkséges szentségek nélkül meghalni s az én isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.

12. Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm azok neveit, akik ezen ájtatosságot terjesztik.

 

 

 

 

1999-ben a Máriás Nővérek megvásárolták a volt somodi kastély romjait

20 év óta, nap nap után restaurálják

 

 

Részletek a Vendégkönyvből

 

« ez valami hihetetlenül szép »... « csodálatos »

 

Drága Nővérek!
Másodszorra is lenyűgözve látom ezt a csupa szívvel végzett, hatalmas nagy munkát. Csodálatos átváltozás, szeretettel újjáélesztő, igazi teremtő folyamat!
Szívből gratulálok ehhez a szép kolostorhoz, és kívánok Mindannyiótoknak nagyon jó egészséget, Isten végtelen áldásával!
Sok szeretettel gondolva a kedves nővérekre,
L

 

Áldozatos munkájukra Isten bő kegyelmű áldását, - az egekbe küldött imájuk meghallgatását kérem
tisztelőjük - csodálójuk
K. Á.

 

Nagyon szép lett, sok munkátok van benne. Legyetek boldogok mindig!
Isten áldjon kedves nővérkék!
I-M.

 

Köszönöm szépen ezt a filmecskét… Valóban a mi Urunk Jézus Krisztus és égi Édesanyánk közbenjárásával minden lehetséges… még az ilyen megrongált kastélyt is újra lehet varázsolni…Adja Isten, hogy a mi lelkünk is, ami bizony sokszor úgy néz ki, mint ez a kastély renoválás előtt, az Ők segítségükkel mindig szebb és Neki tetszőbbé váljon.

ISTEN ÁLDÁSÁT KÉREM ÖNÖKRE!!!

Imádságos szeretettel:

M.M.

 

Drága Máriás Nővérek! Drága kis Tesóink!
Köszönjük szépen az imáitokat, minden pillanatát az életeteknek!
Köszönjük az IGEN-eteket, melyet Szűz Anya IGEN-ével mondtatok ki! Teljesedjen be az Atya akarata az életetekben és hozzatok sok gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt!
Köszönjük az elmúlt 20 év szolgálatait, amelyeket értünk ajánlottatok fel és higgyétek el, mindaz az áldás, amelyben mi részesedünk már évek óta, a Ti imáitok, felajánlásaitok gyümölcse, folyománya!
Köszönjük Nektek és kérjük továbbra is legyetek bátrak tovább halani a megkezdett Úton, aki az Igazság és az Élet!
Szeretettel és imával: U. A., S. és a Gyerekek

 

Kedves Nővérek!
Ez fantasztikus! Ez egy csodálatos változás, amióta ott jártunk!
Nagyon köszönöm, hogy elküldtétek a videót, nagyon tetszik!
Örülök, hogy ilyen szépen sikerült felújítani!
Nem hiszitek mennyit gondolok Rátok és mennyire szeretnék újra visszatérni!
(...) Nagyon nagy szeretettel gondolok Rátok, remélem találkozunk még!
Isten áldása legyen Rajtatok és a szép új helyeteken!
Szeretettel:
J. Á.

 

Szeretett nővérkéink !
Köszönjük ezt a tájékoztató videót, aminek mi szülők, a kezdettől élő szemtanúi lehettünk.
Évről-évre minden látogatásunk alkalmával megtapasztalhattuk ennek a Ti közösségeteknek mélységes elhivatottságát a szerzetesi életet illetően, ami Jézus iránti tiszta engedelmességen, szereteten és a világ csábító pompájának lemondásán nyugszik..
Imádságos életeteket -ami hivatásotok alapja- átszövi szorgos kezetek munkája, aminek látható eredménye az , amit ez a videó is bemutat. Bátran elmondhatjátok magatokról, hogy minden napjaitok úgy telnek el, hogy imádkozva dolgoztok és dolgozva imádkoztok.

Isten bőséges áldását kérjük minden napjaitokra és arra kérjük, hogy küldjön számotokra segítő-jóakaratú embereket, akiknek segítségével tovább tudjátok folytatni azt a munkát, ami még szükségeltetik.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Oblátáitok (egy nővér szülei)

 

Gratulálok a munkájukhoz. Óriási eredmènyt èrtek el. Lenyűgöző az elhivatottságuk.
A legjobbakat kívánom, nagyon jó egèszsèggel a Jó Isten áldásával:
D.

 

Köszönöm a videókat, tiszteletre méltó nagy munkába vágtak a nővérek és derekasan megoldották.
Gyönyörű hely, boldog lehet aki ott él.
Köszönettel E.

 

 

 

 

 

 

A Máriás Nővérek megvásárolták ezt a romokban álló épületet 1999-ben, és azonnal belefogtak, hogy ellássák először is azzal, ami nélkülözhetetlen.

20 évbe telt, amíg lakhatóvá tették a rendházat – vendégházzal számotokra!

Hősies évek voltak ezek, 20 éven keresztül tűrték a Nővérek a hideget és a nedvességet, és saját maguk dolgoztak, hogy segítsenek körülményeiken azzal, hogy szigetelték az ablakokat és a padlást, alagcsöveztek, kőművesmunkákat végeztek és sok minden egyebet, amit egy másik videóban fogtok majd látni.

Hűségesek voltak ugyanakkor csendes imaéletük minden követelményéhez.

 

 

 

 

 

Szeretettel osztják meg ezt a videot a Máriás Nővérek,

hogy magyar testvéreinkhez is eljuthasson kicsi Myriam anya hitbeli üzenete

a koronavírus világméretű csapásával szemben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid Tanúságtétel a Máriás Nővérek hivatásáról és az Istenben való életről.