Vychádzajúc z našej nočnej adorácie sme stretli túto novú postulantku

 

Srnka v kltore z63 min