Ígéretek,

melyeket az Úr Jézus az Ö Szíve tisztelőinek tett.

1. Megvigasztalom őket szenvedéseiken.

2. Megadom nekik mindazon kegyelmeket, melyekre szükségük van.

3. Családjukban békességet szerzek.

4. Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján.

5. Minden dolgukat, vállalatukat megáldom.

6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.

7. A lanyha lelkek buzgóbbá válnak.

8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.

9. Azoknak kik a lelkek megmentésén dolgoznak olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

10. Megáldom a házakat, melyekben Szívem képét felfüggesztik és tisztelik.

11. Szívem túláradó irgalmából megígérem Neked, hogy Szívemnek mindenható szeretete mindazoknak, akik kilenc egymásutáni hónapon át minden hó első péntekén megáldoznak, megadja a végső töredelem kegyelmét : azok nem fognak az én kegyelmemen kívül, sem a nekik szűkséges szentségek nélkül meghalni s az én isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.

12. Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm azok neveit, akik ezen ájtatosságot terjesztik.