Svätá omša v kaplnke Domus sanctae Marthae s niekoľkými obeťami sexuálneho zneužívania spáchaného členmi duchovenstva.

Homília pápeža Františka
Pondelok 7. júla 2014
(výňatok)

...

Tiež vás prosím o odpustenie za hriechy vzniknuté zanedbaním zo strany cirkevných autorít, ktoré neodpovedali adekvátne na odhalenia zneužívania, ktoré boli udané blízkymi a tými, ktorí boli obeťami zneužívania, čo spôsobilo utrpenie navyše tým, ktorí boli zneužívaní a vystavilo nebezpečenstvu ostatných maloletých, ktorí boli v nebezpečnej situácii.

Okrem toho, odvaha, ktorú ste vy a ostatní ukázali tým, že ste predložili pravdu, bola službou lásky, ktorá vyniesla na svetlo hroznú temnosť v živote Cirkvi.

V úrade Cirkvi nie je miesto pre tých, ktorí páchajú tieto zneužívania a zaväzujem sa netolerovať zlo spôsobené maloletému, nech by to bolo kýmkoľvek...

Všetci biskupi majú preukázať svoju pastorálnu službu s čo najväčšou starostlivosťou, aby zabezpečili ochranu maloletým a budú sa zodpovedať z tejto zodpovednosti.

Počítam s členmi Pápežskej Komisie na Ochranu Maloletých, všetkých maloletých; akéhokoľvek vierovyznania by boli, sú synmi na ktorých Boh hľadí s láskou.

Prosím podporu aby mi pomohli zaručiť aby sme mali najlepších politikov a najlepšiu procedúru v Katolíckej (všeobecnej) Cirkvi na ochranu maloletých a na prípravu personálu Cirkvi, v uskutočnení tejto politiky a týchto procedúr. Musíme spraviť všetko čo je možné, aby sme sa uistili že takéto hriechy nie sú v Cirvi.

...