Rada by som sa s vami podelila o to šťastie, ktoré žijem v spoločenstve Mariánskych sestier.

Našla som svoje povolanie, byť láskou v Srdci Panny Márie, čo znamená milovať Ježiša a Boha bez miery, Srdcom Panny Márie, ako aj tých, ktorých mi Boh dal zo svojej dobroty.

V tomto spoločenstve sa učím milovať Boha čím ďalej, tým hlbšie. Veľa môžem ďakovať Matke Myriam, ktorá ma prijala, mňa, chudobnú a chorú, do svojho spoločenstva. Stretla som sa s jej milosrdnou a prijímajúcou láskou. Som hlboko vďačná za to, že som mohla spoznať Matku Myriam a toto spoločenstvo. Matka Myriam mi pomáha v tom, aby som sa mohla viac priblížiť k Bohu skrze Pannu Máriu a skrze život svätého Evanjelia; cez jej učenie som sa duchovne veľmi obohatila.

Som šťastná, že Boh ma sem zaviedol, aby skrze toto spoločenstvo ukázal svoju mocnú lásku. Majú ma rady napriek môjmu rómskemu pôvodu, starajú sa o mňa a tiež o môj rómsky ľud. Keď som videla, ako moja sestrička s láskou zaopatrila potravinami jednu rómsku rodinu, naplnilo ma radosťou, že nachádzam otvorené srdcia, kde moje sestry objavujú Tvár ukrižovaného Krista v mojich úbohých rómskych bratoch a sestrách.

Aj ja mám tú skúsenosť, napríklad momentálne mám trombózu v nohe, moje sestričky ma s láskou ošetrujú. Odbremeňujú ma, robia všetko preto, aby som sa mala dobre. Považujem toto spoločenstvo za Boží dar, bola by som veľmi rada, keby naše spoločenstvo žilo dlho, na väčšiu Božiu slávu a k spáse duší.

So žalmistom i ja hovorím: ”Dobrota a milosť ma sprevádzajú po všetky dni môjho života.” Amen.

M. A.