Medzinárodná Katolícka Rada pre Rómov
CCIT

... Už mnoho rokov sa naša organizácia snaží napomáhať Rómov na ľudskej a duchovnej úrovni v evanjelivom duchu. Úzko a priateľsky spolupracujeme s Pápežskou Radou pre apoštolát Migrantov a s jej prezidentom, Pánom Kardinálom G. CHELI. ...

Veľmi sme sa zaradovali keď sme mohli skonštatovať prítomnosť Mariánskych sestier v Csatke a hlavne oceniť kvalitu ich kontaktov a ich autentickú bratskosť s touto populáciou. ...

Tieto rehoľné sestry sa zúčastnili na našom ročnom medzinárodnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Chorvátsku a na ktorom sa zúčastnilo približne sto ľudí zo 16 rôznych krajín, medzi ktorými bol aj Otec Biskup Chirayath z Pápežskej rady pre Migrantov.

Ich skúsenosťou a otvorenosťou ich srdca a ich ducha, tieto rehoľné sestry veľmi obohatili naše stretnutie a takto majú veľmi dôležité a cenné miesto v našej organizácii. Spolu s nami prinášajú – a pomáhajú nám vylepšiť – svedectvo vrúcneho vzťahu Boha a Cirkvi voči najbezbrannejším.

Elisa a Léon Tambour