Ďakujem, moje sestry, za všetky tie nádherné chvíle.

Ďakujem, že ste ma prijali a dovolili mi zúčastniť sa na vešperách.

Bola to pre mňa veľká chvíľa milosti, ktorú nikdy nezabudnem.

Odnášam vás všetky v mojom srdci.

Ďakujem za všetku lásku, ktorú dávate svetu.

David