My, rodičia jednej sestry môžeme pozbierať naše svedectvá, lebo už dlho s nimi tvoríme rodinu.

Spolu sme sa radovali z ich cirkevného uznania, ale niesli sme spolu aj bremená, skúšky, osočovania a falošné obvinenia..

Už vtedy sme spozorovali ich hlbokú pokoru, a ich odovzdanosť Bohu.

Stále sme si boli istí, že jeden deň príde hodina pravdy. Lebo poznáme naše dieťa, na ktorom už
od detstva bolo vidno Božie povolanie; (a všetci ktorí ju poznajú o tom svedčia). Vieme že si vybrala, medzi komunitami ktoré navštívila, tú komunitu kde ju Boh volal.

Každý rok ju chodíme navštíviť, čo nám dalo aj možnosť lepšie ich spoznať a spoznať aj ich každodenný život.

S našimi skúsenosťami môžeme o nich povedať, že žijú ozajstný rehoľný život.
Na prvé miesto kladú modlitbu a ohľadom toho, čo sa ich týka, sú odovzdané Bohu.

Modlia sa v bdení (v noci) a bdejú v modlitbe.
Ich nezištná, obetavá a bezpodmienečná láska, ich ochota pomôcť, láskavosť ktorú sme u nich
objavili, nie je iba voči ich blízkym sestrám ale aj voči ľuďom mimo, ku každému kto je s nimi v kontakte, k ľudom, k veriacim, ku chorým a trpaicim, ktorí nachádzajú nádej a dôveru skrze prítomnosť sestier.

Pre nás, rodičov, každá naša návšteva u nich, je ako ozajstné duchovné cvičenia, duchovné naplnenie.

Tento život modlitby, ktorý žijú sestričky, ukazuje svoju autentickosť ich spoločenským životom ktorý spočíva na bratskej láske, v jednoduchosti, v pokore srdca a vernosť Evanjeliu prežité v Cirkvi.

Sme si istí, že úloha zakladateľky, Matky Myriam je dnes veľmi dôležitá. Milosťou Božou sme ju mohli spoznať aj osobne a myslíme na ňu stále s veľmi veľkou láskou. Modlíme sa k Bohu aby ju požehnal dobrým zdravím aby mohla ešte dlho slúžiť Bohu a blížnym na Božiu slávu a pre duchovné dobro nás všetkých.

Cirkev veľmi potrebuje Mariánske sestry, ich plodný život a aby mohli žiť bez akýchkoľvek prekážok, podľa ich vlastnej charizmy.
Preto by sme chceli aby všade podporovali toto úžasné spoločenstvo. A aby ich život ostal taký ako ho my poznáme!

Zverujeme Mariánske sestry milujúcej ochrane Panny Márie, Matky Cirkvi!

S naším úprimným pozdravom

rodičia:

otec,      mama,

K. S.       E. S

 

Rodina z Rumunska