Spomienka na bývalého turnianskeho farára Oravecza Pála,

milovaného Otca Paliho 20. 05. 2015

Turnianska Nova Ves 1 

„...Nebojte sa, do neba sa dostanú iba tí, ktorých ponížujú,

                             prenasledujú a ukrižujú...”                                    

                           Turnianska Nová Ves, 21. 01.1999

 Otcovská láska a podpora p. dekana Oravecza Pála, od 8. októbra 1999 - od počiatku (nášho) založenia na Slovensku až do roku 2007 - do samého ukončenia jeho pozemskej životnej dráhy, až do konca sprevádzali naše spoločenstvo.

V našich srdciach žijú jeho povzbudivé kázne, adresované nám, či už v Turnianskej Novej Vsi alebo v Drienovci, kedy dal pochopiť veriacim, aká veľká milosť je to, čo môžu dostať cez modlitby spoločenstva Mariánskych sestier. Ponúkol nám faru v Turnianskej Novej Vsi, aby sme tam zostali, aby bola naším domovom, pretože otec Pali nám daroval domov najskôr vo svojom srdci. Citujeme jeho slová: „Nech je spoločenstvo Matky Myriam, v kláštore v Turnianskej Novej Vsi - v Kláštore Ježišovho a Máriinho Srdca rehole Mariánskych sestier, strediskom modlitby, lásky, apoštolského života pre okolité dediny, veriacich, na ich posvätenie a spásu duší.”

Turnianska Nova Ves 2 

Dňa 20. 05. 2015, slávnostnú spomienkovú svätú omšu v deň výročia jeho pozemských narodenín uviedol turniansky pán farár, vdp. Juhász Attila, oboznámením o jeho životnej ceste, hlavným celeberantom svätej omše bol vdp. Weiszer Attila, spolu s kňazmi z okolitých obcí.

Na svätej omši sa zúčastnil veľký počet veriacich, a po nej, počas inaugurácie sochy, veriaci z okolitých dedín vencami korunovali sochu.

 Turnianska Nova Ves 3  V mene celého nášho spoločenstva sme zapálili sviecu plameňa lásky a uložili sme ju tam spolu s otcom Elekom Bartkom, drienovským pánom farárom , a s otcom Gáborom Eigelom, pánom farárom z Bôrky.

 Turnianska Nova Ves 4

 

Po slávnosti sme na cintoríne na jeho hrob položili kvety a sviečku, prosiac o jeho pomoc z neba pre nás všetkých, a na rozlúčku sme zaspievali pieseň z Taizé - Misericordias Domini.

 

Turnianska Nova Ves 5

„Milosrdenstvo môjho Pána,

naveky Ťa chváliť chcem.”

Turnianska Nova Ves 6