Arcidiecézna púť ku cti Panny Márie Karmelskej v Gaboltove

 

Slávnostná svätá omša, celebrovaná J.Ex. Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom

 

 Gaboltov Mons Stolarik        Gaboltov Mons Stolarik

 

 

 

Slávnostná svätá omša, celebrovaná J.Ex. Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom - metropolitom

 

Gaboltov Mons Bober          Gaboltov Mons Bober