biskup stolarik marianske sestry

 

matka myriam poprad

 

poprad 2015