3. september 2001

Vďaka za tak vrúcne prijatie, ktoré je nám vždy rezervované v spoločenstve
Mariánskych sestier.

Vďaka za ich svedectvo radosti, pokoja.

V modlitbe sme živení dobrým Bohom a Máriou.

Zostávame stále zjednotení v Ježišovom a Máriinom Srdci.

Do skorého videnia !

MF M.

Veľmi šťastní, že sme sa mohli podieľať s vami na modlitbe Cirvi, «Breviár », tak ako sa na nej podieľame s našimi diecéznymi kňazmi, s jednou melódiou plnou pokoja.

Cesty Pánove sú rozmanité a tá vaša nás napĺňa radosťou.

Aleluja !

JL M.