Mariánske sestry vás pozývajú prijať tento odkaz viery od ich malej Matky Myriam voči svetovej pohrome korona vírusu.