Naša zakladateľka Matka Myriam odpovedá na otázky mladých

 

Ak sa slovenské titulky nezobrazia automaticky, kliknite na malé

koliesko „parametre“ v dolnej časti videa napravo, zostúpte s malou šípkou

smerom dolu a zvoľte slovenský jazyk.