Deň zasväteného života v Rožňavskej diecéze

 

2020 Lucenec 1

 

 

Tohto roku nás, zasvätených z Rožňavskej diecézy pozval náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik na sviatok Obetovania Pána, spoločne osláviť Deň zasväteného života do Lučenca, do farnosti Krista Kráľa, ktorú spravujú kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Program sme začali pobožnosťou fatimskej soboty a po nej nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú otec biskup Stanislav celebroval s prítomnými kňazmi – rehoľníkmi a viacerými diecéznymi kňazmi.

 

in burv.sk