Veľmi výnimočným dňom v roku sa vyznačuje 2. február, sviatok Obetovania Pána, kedy slávime aj Deň zasväteného života.

Každoročne je to deň stretnutia otca biskupa s rehoľnými bratmi a rehoľnými sestrami jeho diecézy a medzi rehoľníkmi navzájom.

V tomto roku pandémia koronavírusu neumožňuje toto stretnutie, ale Boh, ktorý je večný a verný, a v ktorom niet žiadnych prekážok, môže uskutočniť stretnutie a puto o to hlbšie, ešte reálnejšie a ešte mimoriadnejším spôsobom, tam kde sme, pri Kristovi a s Máriou, ktorí sú prameňom a srdcom každého stretnutia.

Diaľka, v Bohu znamená blízkosť. O koľko viac pre nás, ktorí sme sa úplne obetovali Pánovi.

Rady by sme vyjadrili našu jednotu v modlitbe so všetkými Bohu zasvätenými našej diecézy a všade vo svete, v modlitbách prihovárajúc sa za veľké Božie úmysly nad poslaním každej z našich komunít, za nové sväté kňazské a rehoľné povolania, za celú našu diecézu a jej pastiera, za celú Cirkev, za spásu všetkých ľudí.

Nech Panna Mária, Matka všetkých zasvätených, nás obetuje Bohu ako obetovala svoje Božské Dieťa Ježiša !

 

DSC 0861