"Nech sa vaše spoločenstvá stanú ostrovmi milosrdenstva

uprostred mora ľahostajnosti".

 

Pápež František, Posolstvo na Pôst 2015