Nežartuje sa ak sa jedná o deti.

Mesto Vatikán, 8 apríla 2015 (VIS)

Dnes ráno počas generálnej audiencie, Svätý Otec pokračoval svoju katechézu venovanú rodine doplňujúc svoje uvažovanie o deťoch : «najkrajšie ovocie požehnania ktoré Stvoriteľ dal mužovi a žene». Pred «situáciami utrpenia, nanešťastie prežitého mnohými z nich»...

«Tí ktorým pripadá úloha riadiť, vyučovať, všetci dospelí, povedal by som, sú zodpovední za deti a spraviť každý čo môže aby zmenil túto situáciu. Myslím na utrpenie detí. Všetky deti ktoré sú utláčané, opustené, ktoré žijú na ulici a žobrú, ktoré žijú neporiadne, bez toho aby išli do školy, bez starostlivosti, je krik ktorý vystupuje k Bohu a ktorý obviňuje systém ktorý sme zostavili... Ale na žiadne z týchto detí nezabudne Nebeský Otec! Žiadna z ich sĺz sa stratí! Rovnako ako aj naša zodpovednosť, sociálna zodpovednosť ľudí a štátov». Potom Pápež pripomenul že Ježiš žiadal svojich učenníkov aby nechali deti priblížiť sa k nemu...

«Často podstupujú násilie ktoré nie sú schopní prekonať a pred očami dospelých si myslia, že si musia zvyknúť na degradáciu... Nežartuje sa ak sa jedná o deti!», dodal Pápež po tom, keď pripomenul, že dnes tak ako v minulosti, Cirkev dáva svoje materstvo do služieb detí a ich rodín»... «Bolo by to dobre mať spoločnosť, ktorá rozhoduje raz a navždy keď sa jedná o deti ktoré prichádzajú na svet. Žiadna obeta dospelých nie je príliš veľká na to aby si žiadne z nich nemohlo myslieť že je iba omyl, že je na nič a aby bol ponechaný zraneniam života... Pán súdi náš život tak že počúva to, čo mu hovoria anjeli detí, tí anjeli, ktorí stále vidia tvár Nebeského Otca.

Pýtame sa stále čo o nás povedia Bohu títo anjeli detí?