Generálna audiencia

Námestie sv. Petra

Streda 10. júna 2015

 

Drahí bratia a sestry, dnes by som sa chcel dotknúť jedného aspektu rodinného života, ktorý je skúsenosťou našej slabosti, teda choroby.
V mnohých prípadoch rodina je akoby najbližšou « nemocnicou », ktorá nám pomáha liečiť sa a uzdraviť sa!

Ježiš sa tiež predstavuje ako niekto, kto bojuje proti chorobe a ktorý prišiel uzdraviť človeka zo všetkého zla. Podľa jeho príkladu, misiou Cirkvi je pomáhať chorým bez zbytočného rečnenia. Modlitba za chorých by nikdy nemala chýbať, či už osobná alebo spoločná ! Aj keď sa vynárajú ťažkosti kvôli ľudskej slabosti, čas choroby môže posilniť rodinné zväzky. Taktiež je potrebné vychovávať deti k solidarite s chorými, aby neboli « anesteziované » (necitlivé) voči utrpeniu druhých. Vzdávajme vďaky Bohu za krásne skúsenosti cirkevného bratstva, ktoré pomáhajú rodinám prekonať ťažké chvíle utrpenia.

Som šťastný, že môžem prijať pútnikov francúzskeho jazyka... Pozývam Vás, aby ste ostávali v blízkosti chorých vo vašich rodinách a aby ste
sa modlili za všetkých trpiacich. Nech vás Boh žehná !

 

in vatican.va

preklad:  Mariánske sestry

 

Mariánske sestry boli založené, je tomu 42 rokov, aby odpovedali na toto volanie.