Svedectvá

 Rádio Slovensko – Rádiožurnál 7/6/2016

Novinárka: Nezištná pomoc obyvateľom domovov sociálnych služieb, ľuďom v núdzi alebo pri povodniach, aj za takúto pomoc verejnosti získali vojaci ocenenia v minulosti. Teraz si ocenenie prevzali vojaci z rožňavského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, ktorí pomáhajú rehoľným sestrám v kláštore v Drienovci, Mariánska sestra ML(...)

Rožňavskí vojaci pomáhajú rehoľníčkam s ťažšími prácami ako rúbanie dreva alebo čistenie krovín. Veliteľ práporu Oliver Toderiška hovorí, že atmosféra kláštora ich oslovila:

„To miesto, keď sme tam boli prvý krát, tak sme odchádzali odtiaľ a v aute bolo 15 minút ticho, a potom sme sa všetci dívali na seba a vravíme si...fú, kde sme to boli, že to tam žiari nejako, a vlastne nás to nabíja tiež nejakou tou energiou, aj keď narobíme sa fyzicky poriadne pri tom dreve.„

 

RCHBO Roznava

 

 

 

 

 

 

Rada by som sa s vami podelila o to šťastie, ktoré žijem v spoločenstve Mariánskych sestier.

Našla som svoje povolanie, byť láskou v Srdci Panny Márie, čo znamená milovať Ježiša a Boha bez miery, Srdcom Panny Márie, ako aj tých, ktorých mi Boh dal zo svojej dobroty.

V tomto spoločenstve sa učím milovať Boha čím ďalej, tým hlbšie. Veľa môžem ďakovať Matke Myriam, ktorá ma prijala, mňa, chudobnú a chorú, do svojho spoločenstva. Stretla som sa s jej milosrdnou a prijímajúcou láskou. Som hlboko vďačná za to, že som mohla spoznať Matku Myriam a toto spoločenstvo. Matka Myriam mi pomáha v tom, aby som sa mohla viac priblížiť k Bohu skrze Pannu Máriu a skrze život svätého Evanjelia; cez jej učenie som sa duchovne veľmi obohatila.

Som šťastná, že Boh ma sem zaviedol, aby skrze toto spoločenstvo ukázal svoju mocnú lásku. Majú ma rady napriek môjmu rómskemu pôvodu, starajú sa o mňa a tiež o môj rómsky ľud. Keď som videla, ako moja sestrička s láskou zaopatrila potravinami jednu rómsku rodinu, naplnilo ma radosťou, že nachádzam otvorené srdcia, kde moje sestry objavujú Tvár ukrižovaného Krista v mojich úbohých rómskych bratoch a sestrách.

Aj ja mám tú skúsenosť, napríklad momentálne mám trombózu v nohe, moje sestričky ma s láskou ošetrujú. Odbremeňujú ma, robia všetko preto, aby som sa mala dobre. Považujem toto spoločenstvo za Boží dar, bola by som veľmi rada, keby naše spoločenstvo žilo dlho, na väčšiu Božiu slávu a k spáse duší.

So žalmistom i ja hovorím: ”Dobrota a milosť ma sprevádzajú po všetky dni môjho života.” Amen.

M. A.

 

 

 

Medzinárodná Katolícka Rada pre Rómov
CCIT

... Už mnoho rokov sa naša organizácia snaží napomáhať Rómov na ľudskej a duchovnej úrovni v evanjelivom duchu. Úzko a priateľsky spolupracujeme s Pápežskou Radou pre apoštolát Migrantov a s jej prezidentom, Pánom Kardinálom G. CHELI. ...

Veľmi sme sa zaradovali keď sme mohli skonštatovať prítomnosť Mariánskych sestier v Csatke a hlavne oceniť kvalitu ich kontaktov a ich autentickú bratskosť s touto populáciou. ...

Tieto rehoľné sestry sa zúčastnili na našom ročnom medzinárodnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Chorvátsku a na ktorom sa zúčastnilo približne sto ľudí zo 16 rôznych krajín, medzi ktorými bol aj Otec Biskup Chirayath z Pápežskej rady pre Migrantov.

Ich skúsenosťou a otvorenosťou ich srdca a ich ducha, tieto rehoľné sestry veľmi obohatili naše stretnutie a takto majú veľmi dôležité a cenné miesto v našej organizácii. Spolu s nami prinášajú – a pomáhajú nám vylepšiť – svedectvo vrúcneho vzťahu Boha a Cirkvi voči najbezbrannejším.

Elisa a Léon Tambour

 

 

 

10. marec 2015

Milé Mariánske sestry,

chcem sa vám poďakovať touto cestou, že vaše modlitby boli vyslišané za našu neter pred 4 rokmi, keď dostala pankreanitídu a lekári si s ňou nevedeli rady. Urobili všetko, čo sa dalo a jej stav sa len zhoršoval a doma mala 2 mesačné bábätko.

Z rodiny tiež z K., p. B. vám vtedy zatelefonoval, nech sa za ňu modlíte a vy ste sa modlili celú noc a jej stav sa po polnoci začal zlepšovať, primár si to nevedel vysvetliť, len krútil hlaovu. Žiadne lieky jej nepodali, nič viac s ňou nerobili a jej stav sa zlepšil. Dnes už vieme prečo, vďaka vám a Pánu Bohu, ktorý vás vyslišal.

S Pánom Bohom K. F.

 

 

 

 Mariánske sestry : Som Mariánska sestra

 

 

 

Ďakujem, moje sestry, za všetky tie nádherné chvíle.

Ďakujem, že ste ma prijali a dovolili mi zúčastniť sa na vešperách.

Bola to pre mňa veľká chvíľa milosti, ktorú nikdy nezabudnem.

Odnášam vás všetky v mojom srdci.

Ďakujem za všetku lásku, ktorú dávate svetu.

David