Slovíčko v Zlatej knihe :

 

"Ďakujeme za požehnané, úprimné, srdečné prijatie naplnené radosťou a veselosťou,

Veľká vďaka za delikatesnú prípravu, chutné a lahodné jedlo,
plné rozmanitosti a ktoré nás zároveň aj liečilo.

Vyslovujeme Vám veľké Pán Boh zaplať za duchovnú obnovu, vedenú Duchom Svätým,
a že sme mohli prežiť dni s vami v Božej prítomnosti.

Vyprosujeme vám dary Ducha Svätého, večnú spásu a veľa Božích milostí
pre Matku Myriam a vás všetkých po celej zemi.

Amen"

 

slovikova1c

 

Na rekreácii...

 

slovikova3c

 

slovikova5c

 

slovikova4c