Jedno srdce a jedna duša

Spoločenstvo Mariánskych sestier je síce mladou rehoľou, avšak veľmi priťahuje, o čom sme sa sami presvedčili. Niektoré jeho členky prichádzajú z Maďarska... a takisto zo Slovenska cez Rožňavskú diecézu. Otec biskup Mons,Eduard Kojnok zavolal sestričky... a dal súhlas na ich duchovnú činnosť v prospech slovenských veriacich. Otec biskup s pochopením, s dobrým srdcom a s radosťou vydal týmto sestričkám DEKRÉT, ktorým tento rehoľný rád schválil ako rehoľnú kongregáciu. Sestričky teda dostali štatút rehoľnej kongregácie v Rožňavskej diecéze.

...Vo Francúzsku...

V ich kláštore nás privítali veľmi srdečne. Počas celého pobytu sme sa presviedčali o tom, že Mariánske sestry sú verné a oddané sestričky, služobníčky Pána Ježiša a Panny Márie. So svojím duchovným poslaním sú integrálnou súčasťou našej Katolickej Cirkvi. Videli sme , že majú hlbokú vieru, čistotu srdca, kresťanskú dokonalosť, a najmä schopnosť poznávať Božiu vôľu. Ich životné podmienky, v blízkosti prírody, favorizujú ich kontemplatívny život. Popri modlitbe a liturgii hodín pracujú v záhrade, kde pestujú zeleninu a vykonávajú aj iné užitočné fyzické práce. Každá sestra je živým Evanjeliom a ukazuje a zjavňuje Božiu lásku i krásu kresťanského života. Ich osobný život je zasvätený Pánu Bohu a Panne Márii, ktorá je ich vzorom. Svoj rehoľný život chápu tak, ako chápala svoj život sv.Terezka. Jediným zväzkom, ktorý ich spája a zjednocuje, je vzájomná láska. Pretože sme osobne spoznali každú z nich, s pokorou môžeme potvrdiť, že svojím rehoľným životom pomáhajú Katolickej Cirkvi aj nášmu Slovensku. Sú vysoko vzdelané a ovládajú niekoľko cudzích jazykov. Ako rehoľné sestry majú poslanie evanjelizovať a šíriť radostnú zvesť o Ježišovom Zmŕtvychvstaní, žiť podľa jeho príkazu lásky a tak blížnych približovať k Bohu a zjednocovať ich. Rehoľa už niekoľko rokov má svojich oddaných členov vo viacerých krajinách, pričom sa šíri s pomocou Božou ďalej. Modlime sa za Mariánske sestričky, aby boli vždy „ jedno srdce a jedna duša“.

...na Slovensku...

Mariánske sestry, pôsobiace na Slovensku v Rožňavskej diecéze, organizujú stretnutia vo forme duchovných cvičení, dní duchovnej obnovy pre mládež i dospelých. Starajú sa aj o starých a chorých ľudí, ktorých navštevujú a pomáhajú im. Na základných školách vyučujú náboženstvo. Vyučujú základné náboženské pravdy.

Okrem modlitieb a liturgie si nájdu čas aj na ručné práce. Svojpomocne vyhotovujú ružence, sviečky rôzneho druhu, pohľadnice z lisovaných kvetín a pod. To im pomáha získavať finančné prostriedky na živobytie a čiastočne aj na obnovu kláštora.

Ďakujeme Pánu Bohu aj sestričkám za všetky vzácne dary duchovné i hmotné, ktoré sme si z Francúzska priniesli až domov... Vrátili sme sa čistejší na duši, silnejší v našej viere, s pevnejším vzťahom k Pánu Bohu a zdravší na tele.

Z tejto cesty máme najkrajší duchovný zážitok v našom doterajšom živote.

Sestričky si vysoko vážime, lebo si to zaslúžia, a uznávame rehoľné spoločenstvo Mariánskych sestier. Svedectvo ich viery nám aj naďalej bude prinášať Kristov pokoj a zabezpečovať dôstojný život v našej rodine.

Rodina D.

in : Rosa

slovenska rodina