Zdá sa mi dôležité povedať, že je nás mnoho rodičov, rodín a priateľov, ktorí milujeme a podporujeme sestry. Pre nás je existencia Mariánskych sestier Božím požehnaním a vyliatím milostí.

Spolu s manželom sme boli učiteľmi na gymnáziu. Vychovali sme 7 detí. Naše deti mohli vidieť naše boje počas tohto tak ťažkého obdobia komunistického režimu (40 rokov). Bez toho, aby sme sa sťažovali, žili sme „politiku pstruha” : proti prúdu.

Narodenie každého nášho dieťaťa bolo pre nás darom; pri ich krste sme ich darovali Bohu, na príhovor našej Preblahoslavenej Panny Márie. Boh si vyvolil 3 z našich 7 detí do svojej služby, aby sa Mu úplne oddali, jeden sa stal rehoľným kňazom, ďalšie dve sú rehoľné sestry. Takisto ostatní, so 17 vnúčatami, slúžia na Božiu slávu. Mali sme veľkú radosť, že sme mohli stretnúť Matku Myriam a Spoločenstvo, ktoré založila. Navyše, dostali sme tú milosť, že jedna z našich dcér bola prijatá do tohto spoločenstva tak hlbokej spirituality.

Cieľ spoločenstva sa stal naším cieľom a pokúšali sme sa z toho žiť: jednoduchosť, poslušnosť Cirkvi a Ježišova láska. Práve toto sme vybadali v živote Mariánskych sestier. A takisto sme zakúsili z jeho ovocia: Dve z našich detí boli uzdravené kompetentnou starostlivosťou Matky Myriam, cez starostlivosť sestier a skrze modlitby každej z nich.

Puto našej dcéry k nám, odkedy vstúpila do tohto spoločenstva, sa prehĺbilo v Láske.
Veľakrát sme nadobudli skúsenosť z činnej prítomnosti Spoločenstva v našich radostiach a taktiež
v našich strastiach. Keď moja staršia dcéra ochrnula po autonehode, Matka Myriam jej ponúkla svoju pomoc, navyše moja mladšia dcéra sa mohla starať mesiace doma o svoju sestru. V roku 1998 som bola operovaná. Sestričky sa o mňa starali, navzájom sa striedali a bdeli pri mne atď.

V rodinách iných sestričiek sme videli takú istú starostlivosť. Viackrát som navštívila svoju dcéru vo Francúzsku a v Maďarsku, sama a tiež s celou mojou rodinou. Dokonca som mohla medzi nimi zostať dlhšie. Všimla som si hlbokú lásku medzi sestričkami, ich úctivý a vyrovnaný postoj voči ich zakladateľke, opravdivú lásku k nej. Poriadok, ticho, čistota a hlavne pokoj vládol v ich kláštore.

Zúčastnila som sa na duchovných cvičeniach, ktoré ony organizovali; prednášky Matky Myriam ma povzbudili k synovskej dôvere voči Nebeskému Otcovi a očistili moju lásku k Panne Márii.

Keď v roku 1998 v Maďarsku robili zle Matke Myriam a jej sestrám, zle zaobchádzali s mojou dcérou, boli sme ohromení ich neochvejnou vernosťou a ich bláznivou láskou k „Opustenému” Kristovi.

Teraz, počas tohto obdobia prenasledovania, hovorím svojej dcére a prajem to Matke Myriam a tiež ostatným sestrám, v jednote s matkou siedmych machabejských synov: „Buď verná Bohu aj za cenu tvojho života!”

Prosím Boha aby Matka Myriam a Mariánske sestry mohli žiť ich povolanie v pokoji na slávu Božiu a k spáse každého z nás.

POCHVÁLENÝ BUĎ JEŽIŠ KRISTUS!

ZM, UJ