Naša dcéra patrí do Spoločenstva Mariánskych sestier.

Naučili sme sa poznávať a milovať Spoločenstvo Mariánskych sestier ako aj ich zakladateľku, Matku Myriam, ktorú sme mali možnosť osobne stretnúť.

Vidíme, že naša dcéra je šťastná a slobodná, i čo sa týka zmýšľania. Stretávame ju pravidelne a sme stále v písomnom kontakte. Môžeme svedčiť o vyrovnanom a radostnom živote sestier, ktoré vždy s nadšením stretávame pri našich návštevách.

Ponad tieto klamné polemiky konštatujeme, že Matka Myriam, zakladateľka Spoločenstva, vedela zachovať pozitívnu dynamiku v lone Spoločenstva Mariánskych sestier a vo svojej osobnej zaangažovanosti sa pri najbezbrannejších. ... (ďalej)

(prečítať tiež tu)

(a tu)

( et ici )