Milí bratia a sestry,

pred chvíľou dorazila ku mne táto informácia. ISIS islamský štát prevzal moc v Quaragoshi, näjvačšom Irackom kresťanskom meste. Po stovkách odtínajú hlavy mužom, ženám a deťom. Pre týchto ľudí prosím modlitby v tomto irackom meste. Prosím, stíšte sa na minútku v modlitbe za nás. Prepošlite túto správu kresťanom vo Vašom kruhu, aby táto modlitebná reťaz nebola pretrhnutá. V ich mene si prosím túto modlitbu. Prosím si odovzdanie a venovanie modlitieb v Kristovi našom Pánovi Vaše horúce modlitby pre našich irackých bratov a sestry, malé deti. Toto je súrna SOS situácia. Nech Vás žehná všemohúci BOH.

Andrew White Bagdadský vikár