"Pokračujte naďalej slúžiť Bohu, Cirkvi a chudobným,

skrze modlitbu

a tiež konkrétne

a ohlasovať Evanjelium!"

 

Ctihodný Otec Adam Mariánskym sestrám, 3.septembra 2014

 

marianske sestry commissarium pontificium