List pre našich starších
pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a starších ľudí, žiadaný pápežom Františkom