Jasov 2018

Svätá omša v kostole Jasovského kláštora

 

Jasov 2018

 

 Prednáška otca opáta z Jasova