Božie požehnanie vidí v modliacej prítomnosti Mariánskych sestier emeritný premonštrátsky opát vdp. Tomáš Karol Bartal